خدمات بازرسی فنی

بدینوسیله با ستحضار میرساند این شرکت در زمینه آزمایشگاه صنعتی جوش-کنترل کیفی وتضمین کیفیت بازرسی فنی فعالیت مینماید لذا اعلام میدارد آماده همکاری است .
الف: بخش خدمات آزمایشگاهی مقاومت مصالح شامل بتن و ژئوتکنیک
الف- 1:صدور دفترچه فنی خاک تیپ 2و 3
الف- 2:کلیه آزمایشات مربوط به خاک (صحرائی وآزمایشگاهی)
الف- 3:انجام کلیه تستهای مخرب و غیر مخرب بروی بتن سخت شده-مغزه گیری-التراسونیک و چکش اشمیت
الف- 4:نمونه گیری از بتن تازه و انجام کلیه آزمایشات مربوطه
الف- 5:ارائه طرح اختلاط بتن و انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح بتنی
الف- 6:انجام کلیه آزمایشات مربوط به فولاد (آرماتور-ورق-بولت و...)
الف- 7:انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح ساختمانی (آجر-گچ -سیمان و...)
و خدمات مهندسی جوش با تجهیزات کامل NDT 

ب: بخش اجرای عملیات
VISUALL INSPECTION TEST-VT ب: 1: بازرسی از نوع چشمی
ULTRASONIC EXAM TEST-UT ب- 2:بازرسی بروش مافوق صوت آلتراسونیک
LIQUID PENETRANT TEST-PT ب- 3: بازرسی بروش مایع نافذ
MAGNETIC PARTICLE -MT ب- 4: بازرسی بروش ذرات مغناطیسی
RADIOGRPHY TEST-RT ب- 5:بازرسی بروش پرتونگاری صنعتی
EDDY CURENT TEST-ET ب- 6: بازرسی بروش جریان گردابی
و ده ها بازرسی فنی شامل رنگ و سندبلاست ضخامت سنجی پوشش وتهیه دستورالعمل جوشکاری
تست وصدور گواهینامه جوشکاری وانواع کنترل ابعادی و هندسی وتست خلاء........
شرکت دیار کنکاش - اژدری شماره تماس 09121307127 فکس 89783700

/ 0 نظر / 62 بازدید